Comité van aanbeveling van DeVrijePsych

Dr Bram Bakker, psychiater-psychotherapeut, Amsterdam
Hugo Bakker, sociaal psycholoog, Leiden
Iwan Faiman, programmamaker, Amsterdam
Bien C. Filet, psycholoog-psychoanalyticus, Amsterdam
Prof. Guus Flögel, hoogleraar Prothetische Tandheelkunde, Amsterdam
Prof. Dr. Rokus de Groot, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
Tom T.H. Jansen, uroloog, Geldrop
Mw drs Bertje de Jong, psycholoog-psychotherapeut, Amsterdam
Jan van de Lande, zenuwarts-psychoanalyticus, Bloemendaal
Jos van der Lans, publicist, lid van de Eerste Kamer voor Groen Links
Mr Jos W. Lemaier, bedrijfsadviseur, Utrecht
Misha Mengelberg, musicus, Amsterdam
Dr Rob L. Polak, beeldend kunstenaar, arts-neurowetenschapper, Amsterdam
Prof. Dr Mark Richartz, psychiater-psychoanalyticus, Maastricht
Marjanke Spanjer, drs jur, journalist, Amsterdam
Wolf Stein, med drs, Amsterdam
Mr Gerard Strang, notaris, Amsterdam
Louis M. Tas, psychiater-psychoanalyticus, Amsterdam
Prof. Sjef Teuns, psychiater-psychoanalyticus, Amsterdam
Prof. Dr Evelien Tonkens, columnist de Volkskrant, bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de afdeling sociologie en antropologie van de Universiteit van Amsterdam, auteur van o.a. 'Mondige burgers, getemde professionals. Vraagsturing, marktwerking en professionaliteit in de publieke sector' (NIZW uitgeverij Utrecht, 2003)
Peter Vencken, anesthesioloog in opleiding
Donca Vianu, psychiater-psychotherapeut, Amsterdam
Karen Vintges, universitair docent politieke en sociale filosofie, auteur "Filosofie als passie" (1992) en "De terugkeer van het engagement" (2003)
Dr Bob Zuiderveld, huisarts, Amsterdam
 
Zittingname in het Comité van aanbeveling van DeVrijePsych hoeft niet te impliceren dat de opvattingen van DeVrijePsych (ten volle) gedeeld worden.