Nieuwberichten 2005 tot en met 2007

 • 26 december 2007: Onzalige Kerstbesluiten van de Nederlandse zorgautoriteit
 • 19 dedember 2007: Datarampen. Over onveilige communicatie in de zorg.
 • 19 dedember 2007: Datarampen. Over VECOZO en onveilige communicatie in de zorg.
 • 8 december 2007: DBC en privacyschending, en “hoe was het dan vroeger”? Door Michael Chayes
 • 15 november 2007 OPEN BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE NVVP door Gijs van der Zalm
 • 8 november 2007: Suggesties bij het verwerven van zelfbetalende patienten
 • 7 november 2007: "Een dag per week kwijt aan declareren", van den Berg en Posthumus in Volkskrant, met reacties van Anita Benthem en open brief van Gijs van der Zalm 
 • 17 september 2007: persbericht over resultaten van enquete onder psychiaters en psychotherapeuten.
 • 17 september 2007: GGZ-instellingen ontduiken massaal de verplichting tot DBC-aanlevering.
 • 14 september 2007: sluipend proces Europese zorgstelsels
 • Amerikaanse patiëntendossiers op straat door "lek"
 • 5 juni 2007: vier verhandelingen over DBC's in Tijdschrift voor Psychotherapie, 2006 en 2007
 • 1 juni 2007: Wet- en regelgeving en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • 28 mei 2007: Duitse artsen spreken zich tegen electronische "gezondheidskaart"uit
 • 27 maart 2007: True Stories: waarvoor medische informatie gebruikt kan worden.....
 • 16 maart 2007: Nieuwsbrief Vanuit DeVrijePsych nummer 7
 • 26 februari 2007: Brief van A.L. Cense, psychiater, aan College Bescherming Persoonsgegevens over aspecten van het medische beroepsgeheim.
 • 22 februari 2007: Frisse wind in College Bescherming Persoonsgegeven, of de teloorgang van het medisch beroepsgeheim.
 • 20 januari 2007: Twee schokkende publicaties van Dr Harald Aarts, plastisch chirurg, in Medisch Contact jan. 2007
 • 9 januari 2007 Open brief van Ruth Feigenbaum, Kaspar Mengelberg en Wietse Velthuys aan informateur Wijffels
 • 8 januari 2007 Open brief van Michael Chayes aan informateur Wijffels
 • 7 januari 2007 Open brief van Sophie van der Zee aan informateur Wijffels
 • 22 december 2006: Schending beroepsgeheim door toestemming College Bescherming Persoonsgegevens
 • 5 december 2006: Adhesiebetuigingen en meer opzegbrieven
 • 30 november 2006: Open brief van Wietse Velthuys aan het bestuur van de NVVP betreffende opzeggen lidmaatschap
 • 28 november 2006: Voorbeeldbrief aan VWS over onrechtmatigheid van aanlevering van persoonsgegevens aan het DBC Informatie Systeem (DIS)
 • 6 november 2006: Persbericht VdVP over Najaarscongres NVvP op 9 november a.s.: Vereenheidsworsting als "kwaliteitsbeleid".
 • 3 november 2006: drie schokkende brieven van Dr. Harald Aarts, plastisch chirurg. Verzekeraars belemmeren medisch noodzakelijke behandelingen.
 • 2 novermber 2006: Stichting Beroepseer en Zorgdebat Stop de controlezucht
 • 23 oktober 2006 Over enquete-visitatie Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)
 • 20 september 2006 Prof. Dr B. Smalhout, , over titelroof aan artsen, met link naar artikel Telegraaf
 • 4 september 2006: BSN in zorg verplicht huisarts tot patiëntonvriendelijke benadering 
 •  4 september 2006: Het is genoeg geweest: Opstand in de zorg tegen bureaucratie
 • 23 augustus 2006:  Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ):  enquete-visitatie van vrijgevestigde psychiaters leidt tot onjuiste indeling in risico-categorieen.  Zie ook Knop Staatsorganen.