• 19 december 2008: Waar doen we het voor, door Arnold Heertje, Mentaal Beter Magazine, december 2008
 • 8 december 2008: De stand van zaken, december 2008.
 • 6 december 2008: Vijf vrije middagen per week is een saaie bedoening, door Marjolijn Februari, De Volkskrant 6 december 2008
 • 29 november 2008: De zaak van de vermorzelde psychiaters, door Marjolijn Februari,  De Volkskrant 29 november 2008
 • 28 november 2008: Mevrouw Koser Kaya- D'66- stelt kamervragen
 • 26 november 2008: Nederlandse zorgautoriteit roept patiënten op hun psychiater of psychotherapeut aan te geven.
 • 26 november 2008: In reactie op de aankondiging van handhavingmaatregelen door de Zorgautoriteit bericht collega Inge Land, psychotherapeut, aan de Zorgautoriteit haar beroep van psychotherapeut los te laten.
 • 25 november 2008: Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening van de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
 • 25 november 2008: Voorzieningenrechter wijst verzoek af.
 • 21 november 208:  Staatstherapie, door Margreet Vogteloo, De Groene Amsterdammer, 21 november 2008
 • 17 november 2008: Kort geding over dbc-systeem, door Marty PN van Kerkhof, PSY, 17 november 2008 
 • 17 november 2008: Mondelinge bijdrage van Kaspar Mengelberg aan de zitting van de voorzieningenrechter van het College van Beroep van het voor het bedrijfsleven. De uitspraak zal op 25 november 2008 bekend worden gemaakt.
 • 15 november 2008: Aangekondigde handhavingsmaatregelen van de Nederlandse zorgautoriteit bij een psychotherapeut. Kennelijk heeft de Zorgautoriteit de procedure bij de voorzieningenrechter (zitting op 17 november 2008) van het college van Beroep voor het bedrijfsleven niet willen afwachten..
 • 14 november 2008: Brief met verzoek aan CBP. EPD onwettig, en geboden opt-out mogelijkheid dus eveneens.   Met persverklaring CBP van 11 november 2008
 • 10 november 2008: Bijdrage van Kaspar Mengelberg ter gelegenheid van de presentatie van Privacyschending in de geestelijke gezondheidszorg?! (2008) van Mr. Cindy Evers aan de heer Alexander Pechtold 
 • 8 november 2008: Link naar Trouw, Gegevens patiënt niet veilig voor verzekeraar, door Wilfried van der Bles 
 • 7 november 2008: Reactie minister Klink op  brief DeVrijePsych aan Vaste Kamercommissie voor VWS van de Tweede Kamer
 • 6 november 2008: Beroep tegen Beslissing op Bezwaar NZa bij College van beroep voor het bedrijfsleven en voorzieningenrechter daarvan van Ronald van den Berg, Michael Chayes, Maria Hendrikx en Kaspar Mengelberg 
 • 2 november 2008: Over de ministeriële EPD-brief. Bescherm uw privacy, maak bezwaar! Weiger als zorprofessional deelname aan EPD! 
 • 25 oktober 2008:  DE ZORG ONWRICHT, een praktijkonderzoek naar de gevolgen van het nieuwe zorgstelsel in de geestelijke gezondheidszorg, Socialistische Partij, oktober 2008 
 • 25 oktober 2008: DIScutabel?, column van Prof. Arnold Heertje in Mentaal beter Magazine, oktober 2008
 • 13 oktober 2008: Aankondiging van de overhandiging aan Alexander Pechtold van boek “Privacyschending in de geestelijke gezondheidszorg?!” door Mr Cindy Evers, 10 november 2008, Nieuwspoort, Den Haag
 • 4 oktober 2008: "Pensioen is een dwarslaesie" Werken: stoppen of doorgaan? Interview met Bob Smalhout, Trouw 4 oktober 2008
 • 3 oktober 2008: Zojuist gepubliceerd: Privacyschending in de geestelijke gezondheidszorg?!,-Houdt het Diagnose Behandel combinatie (DBC)-systeem in de geestelijke gezondheidszorg de privacywaarborgen in voldoende mate in stand?’, door Mr Cindy Evers
 • 7 september 2008: Brief vanuit DeVrijePsych aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 23 augustus 2008: over de gevolgen van de standpuntswijziging van het CBP in december 2006
 • 14 augustus 2008: Nieuwsbrief Vanuit DeVrijePsych nummer 14: over de Beslissing op Bezwaar van de Nederlandse zorgautoriteit
 • 8 augustus 2008: Nederlandse zorgautoriteit: alle ingediende bezwaren zijn ongegrond
 • 24 juli 2008: Correspondentie van Liesbeth Dullaart met zorgverzekeraar Menzis over werken buiten de DBC-systematiek
 • 20 juli 2008: Brief van Ronald van den Berg aan Nederlandse zorgautoriteit inzake smadelijke uitlating in de pers
 • 14 juli 2008: Commentaar gegeven op het juridisch advies van Houthof Buruma advocaten d.d. 3 juli 2008 aan NVVP, NVvP en NIP
 • 10 juli 2008: De Volkskrant van 10 juli 2008: Behandelaars keren zich tegen verplichte vermelding diagnose aan zorgverzekeraar Door Sara Berkeljon
 • 8 juli 2008: Zorgwekkende dreigbrief van AGIS inzake gestelde economische delinquentie en mogelijke inleiding van vervolging wegens niet DBCderen
 • 28 juni 2008: Over de demonstratieve bijeenkomst in Den Haag op 1 juli 2008
 • 27 juni 2008: 1 juli 2008: actie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie op het Binnenhof
 • 13 juni 2008: Enkele verzekeraars vergoeden declaraties buiten DBC-systematiek. Blijven zij dat ook?
 • 13 juni 2008: Brief van Kaspar Mengelberg in Medisch Contact: EPD moet worden afgewezen
 • 11 jni 2008: Brief Kaspar Mengelberg aan Nza betreffende tweede hoorzitting
 • 5 juni 2008: Nieuwsbrief Vanuit DeVrijePsych nummer 13
 • 28 mei 2008: Brief Ronald van den Berg aan Inspectie voor de gezondheidszorg (Igz)
 • 18 mei 2008: Brief Kaspar Mengelberg aan Nederlandse zorgautoriteit
 • 17mei 2008:  Persbericht Vanuit DeVrijePsych inzake hoorzitting Nederlandse zorgautoriteit
 • 16 mei 2008: Brief van Ronald van den Berg aan Nederlandse zorgautoriteit
 • 16 mei 2008: Link naar bezwaarschrift Nederlandse zorgautoriteit van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
 • 15 mei 2008: Nieuwsbrief Vanuit DeVrijePsych nummer 12
 • 14 mei 2008: Hoorzitting Nza op 20 mei 2008
 • 7 mei 2008: Column Prof. Arnold Heertje: Kwalijke zet zorgverzekeraars
 • 5 mei 2008, Bevrijdingsdag, DE NIEUWE CENSORS door Robert Redeker
 • 2 mei 2008: Verslag van de hoorzitting op 19 maart 2008 van het College Bescherming Persoonsgegeven (ZN inzake het "addendumgat")
 • 23 april 2008: Videobericht op www.beroepseer.nl van voorzitter Ruth Feigenbaum van de Koepel van DBC-vrije Praktijken van Psychotherapeuten en Psychiaters
 • 18 april 2008: Bezwaarschrift Ronald van den Berg tegen Tariefbeschikking DBC GGZ van Nederlandse zorgautoriteit en brief aan de directeur-generaal gezondheidszorg VWS
 • 12 april 2008: Interview met  voorzitter Ruth Feigenbaum van de Koepel van DBC-vrije Praktijken van Psychotherapeuten en Psychiaters 
 • 28 maart 2008: Verslag over Landelijke Themadag Zorg op 15 maart 2008
 • 20 maart 2008: Verslag hoorzitting CBP / ZN 19 maart 2008
 • 19 maart 2008: Brief van Mengelberg aan CBP d.d. 18 maart 2008 over hoorzitting
 • 14 maart 2008: Bezwaarschrift Maria Hendrikx tegen Tariefbeschikking DBC GGZ van de Nederlandse zorgautoriteit
 • 14 maart 2008: Brief van de Koepel van DBC-vrije Praktijken aan het College Bescherming Persoonsgegevens
 • 13 maart 2008: Reactie van de Koepel van DBC-vrije Praktijken op Consultatiedocument Toetsingskader Transparantie(februari 2008) van de Nederlandse zorgautoriteit
 • 7 maart 2008: Zorgverzekeraars wensen inzage medische dossiers zonder toesteming patient
 • 19 februari 2008: CBP: controle in medische dossiers door zorgverzekeraars momenteel in strijd met de wet
 • 19 februari 2008: Ook het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap dient bezwaarschrift in bij Nederlandse Zorgautoriteit
 • 16 februari 2008: Nieuwsbrief Vanuit De Koepel nummer 1
 • 3 februari 2008: Notitie van Ronald van den Berg over niet-dbcderen als "experiment".
 • 28 januari 2008: Persoonlijke bezwaarschriften tegen Tariefbeschikking DBC GGZ (Nederlandse zorgautoriteit). Zij reflecteren niet perse de mening van de Koepel van DBC-vrije Praktijken. 
 •  4 januari  2008: Brief over besluit Nza aan Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 

  Zie archief '05-'07 voor eerdere nieuwsberichten